Bijen


Er zijn in Nederland 358 soorten bijen, een daarvan is de honingbij.


De andere 357 soorten bijen zijn solitaire/wilde bijen en daarvan staat zo’n 50% van op de  rode lijst dat het heel slecht met ze gaat.


Deze soorten zijn ook belangrijk, het kan wel eens zo zijn dat meer dan de helft van alle bestuivingen in de landbouw door wilde bijen wordt gedaan.


Er zijn verschillende oorzaken dat het slecht gaat met de bijen.


De eerste is het gebrek aan vers stuifmeel/nectar door te weinig bloemen/struiken/bomen (drachtplanten) die voor insecten belangrijk zijn, er zou eigenlijk het gehele jaar rond een voldoende voorraad stuifmeel/nectar aanwezig moeten zijn.


Nu komt het nog te vaak voor dat er in juni/juli nog een periode is dat er geen stuifmeel/nectar te vinden is voor ze. 


Er zou eigenlijk een overvloed aan stuifmeel/nectar moeten zijn zodat de volken flink sterk en gezond ziin, nu komen er eigenlijk steeds meer honing bijen maar de hoeveelheid drachtplanten wordt niet echt heel veel meer.


Klimaatverandering, te warm / oosten wind dan is er geen nectar, er zijn zo allerlei factoren die er voor zorgen dat een plant niets geeft wat de bijen nodig hebben.


Ziekten verwekkers, zoals de varroamijt en nosema die bijen met zich mee dragen.


Bestrijdings middelen, pesticide deze hebben effect op de gezondheid van de bijen.


Het pesticiden gebruik is de laatste jaren helaas nog steeds niet voldoende afgenomen. 


Nederland en Belgie lopen qua pesticiden gebruik in Europa op kop. 


Maar wat ons nog het meest droevig stemt is dat de schadelijkheid van de gebruikte middelen dramatisch stijgt. 


De nieuwe generatie insecticiden,neonicotiden genaamd, is potenter dan ooit. 


De meest bekende en meest verkochte variant, Imidacloprid genaamd is vele malen giftiger dan DDT. 


Dit middel wordt over de planten gesproeid, maar wordt ook met een‚coating’ op zaden gebracht.


Via het zaad trekt het de gehele plant in, tot de nectar en pollen toe, waar bijen en andere bestuivers natuurlijk maar al te graag van smullen. 


Vervolgens brengen de bijen dit lekkers mee naar de bijenkorf. 


Deze systematische insecticiden blijven overigens lang in de bodem aanwezig (met een halfwaarde tijd van 9mnd) en in het water (160dagen). 


Ook de afbraakproducten ervan zijn giftig. In Nederland is het oppervlaktewater dan ook zwaar met Imidacloprid vervuild. 


Het middel werkt bij bijen direct op het centrale zenuwstelsel en leidt tot acute vergiftiging, chronische vergiftiging, subletale effecten en synergie effecten.


Om deze reden is het belangrijk om in ieder geval voor niet-behandelde zaden te kiezen.


http://www.bolster.nl

https://www.bingenheimersaatgut.de


Wanneer u voor biologische producten kiest helpt u niet alleen de bijen, maar ook uzelf .